Foto Friday Frescos (& Mosaics)

Akrotiri, Santorini, Greece

Akrotiri, Santorini, Greece

Knossos, Crete, Greece

Knossos, Crete, Greece

Apocalypse Cave, Patmos, Greece

Apocalypse Cave, Patmos, Greece

St. John Monastery, Patmos, Greece

St. John Monastery, Patmos, Greece

Beit Alpha, Israel

Beit Alpha, Israel

Beit Shean, Israel

Beit Shean, Israel

Goreme, Cappadocia, Turkey

Goreme, Cappadocia, Turkey

Goreme, Cappadocia, Turkey

Goreme, Cappadocia, Turkey

Madaba, Jordan

Madaba, Jordan

Qasr Amra, Jordan

Qasr Amra, Jordan

Volubilis, Morocco

Volubilis, Morocco